Tijdens een Nije Pleats bijeenkomst wordt integraal een concrete aanvraag tot uitbreiding behandeld. Dit betekent dat een team van deskundigen aan de slag gaat. Zo’n team bestaat in de regel uit:

  1. Agrariër met stallenbouwer, aannemer of adviseur
  2. Betrokken gemeente-ambtenaren
  3. Landschapsarchitect
  4. hûs & hiem, de adviseur ruimtelijke kwaliteit

Indien nodig schuiven andere deskundigen (bijv. van gebiedsontwikkeling, financiën, verkeer, milieu etc) bij het team aan. Dit is afhankelijk van de aard van de aanvraag en vindt plaats in overleg met de agrariër en de betreffende gemeente-ambtenaar.

Wilt u meer weten over een Nije Pleats bijeenkomst? Heeft u zelf op dit moment plannen om uit te breiden? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of met het team van de Nije Pleats.