Voorbeelden van Nije Pleats werksessies

Inmiddels zijn er bijna honderd Nije Pleats werksessies uitgevoerd. In de volgende plaatsen vond reeds een Nije Pleats sessie plaats. Binnenkort vindt u hier een uitgebreider overzicht.

HALLUMBURDAARDJANNUM
AALSUMDROGEHAMANJUM
NIJBEETSAUGUSTINUSGALYTSEWIERRUM
TJERKWERDWARNSDRACHTSTERCOMPAGNIE
FERWOUDEENGWIERUMWALTERSWALD
HANTUMHUIZENWESTHEMSCHARNEGOUTUM
HOLWERDTJERKWERDWONS
WETSENSSCHERPENZEELWORKUM
OOSTERNIJKERKBORNWIRDNIJLAND
WANSWERTAUGUSTINUSGAWIJNALDUM
NIJEMIRDUMTERNAARDBORNWIRD
WYTGAARDLEEUWARDENHANTUMHUIZEN
TZUMSINT NICOLAASGAPINGJUM
SNEEKREITSUMBOER
JISLUMDE BLESSEHEMELUM
GORREDIJKHALLUMHOLWERD
BERLIKUMOOSTRUMTZUM
WYTGAARDNIAWIERTJERKGAAST
PEINSVEGELINSOORDOOSTRUM
DROGEHAM