Programma Nije Pleats Fernijt 30 oktober:

Nije Pleats Fernijt: een inspirerend Keukentafel-Event!

Donderdag 30 oktober 2014, Wartenster, Warten

8:30 – 9:15Boerenontbijt
9:15Intermezzo ACTA
9:25Opening, dagvoorzitter Albert Jensma (Omrop Fryslân)
9:30Tafelgesprek deel 1  – Beleving Nije Pleats
10:00Intermezzo ACTA
10:15Tafelgesprek deel 2 – Veranderende context
10:45 – 11:15Pauze
11:15Intermezzo ACTA
11:20Tafelgesprek deel 3 – Toekomst Nije Pleats
12:15Bekendmaking 100ste Nije Pleats
12:30Afsluiting

Locatie

De Wartenster
Midsbuorren 7
9003 LB Warten

Tafelgasten/Gesprekspartners:

 • Albert Jensma (Omrop Fryslân) dagvoorzitter
 • Albert van der Ploeg wethouder Dongeradeel, bestuur hûs en hiem
 • Barend van der Veen, planoloog, Team Nije Pleats
 • Jocien van der Hout, stedenbouwkundige Dongeradeel
 • Jeltsje van Dijk, stedenbouwkundige Franekeradeel
 • Greet Bierema, landschapsarchitect, Team Nije Pleats
 • Anne Feenstra, adviseur ALLCAD
 • Jasper van Zellingen, adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, hûs en hiem
 • Jurjen Kingma, secretaris LTO Noord
 • Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Bas Verbruggen, directeur BugelHajema
 • Kees de Haan, architect, Jelle de Jong Architecten
 • Pieter van der Valk, agrarisch ondernemer
 • Hans Konst, gedeputeerde provincie Fryslân

100ste Nije Pleats

In de tweede helft van dit jaar wordt een mijlpaal bereikt. Dan heeft het Nije Pleats Team bij 100 (boeren)bedrijven in Fryslân advies over uitbreidingsplannen uitgebracht. Een groot deel van deze plannen is inmiddels uitgevoerd of in uitvoering. Tijdens de bijeenkomst wordt hierbij stilgestaan en vooruit gekeken naar de toekomst. Hoe kan de waarde van de Nije Pleats methode bestendigd of zelfs uitgebreid worden en hoe kunnen zowel initiatiefnemers als de Friese Mienskip daarvan profiteren? Zou de Nije Pleats methode ook voor andere (grootschalige) opgaven een meerwaarde kunnen hebben als bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving? Wat betekent de veranderende context (afschaffing melkquota, komst omgevingswet) voor de methode Nije Pleats? De bijeenkomst op 30 oktober 2014 wordt georganiseerd door het Nije Pleats team, hûs en hiem i.s.m. de Provincie Fryslân, VFG en ARKfryslân.